Fixed Project Development

Fixovaný projekt - dokonalé rozpracovanie pripraveného programu pre počítač. Daná služba je ideálna pre klientov s jasnou predstavou konečného cieľa a podrobnými špecifikáciami produktu. Vopred schválený rozpočet a termíny sú garanciou spustenia Vášho produktu načas a bez nepredvídaných rizík. Nemusíte viesť tím a zahlbovať sa do procesu rozpracovania. Môžete sa podieľať na procese iba toľko, koľko Vy považujete za nutné. Ak Vy potrebujete konečné Softwarové riešenie a nemáte čas a ani nie ste zbehlí v tejto oblasti – zverte jeho rozpracovanie odborníkom!

Ako to funguje

  •  Posúdenie konečných cieľov a rozpočtu naším tímom
  •  Potvrdenie požiadaviek a termínov s klientom
  •  Rozpracovanie a testovanie produktu
  •  Odovzdanie produktu klientovi

Kedy je to aktuálne

  • Máte konkrétnu predstavu o konečných cieľoch a funkciách potrebného produktu
  • Nepotrebujete stály vyčlenený tím vývojárov
  • Chcete čo najskôr presne určiť rozpočet a termíny rozpracovania
  • Chcete znížiť riziká dištancujúc sa od povinnosti viesť celý tím vývojárov

Výhody fixovaného projektu

Minimálne riziká

Nepotrebujete bezprostredne riadiť tím a proces rozpracovania. Vy získavate konečný produkt v dohodnutom termíne.

Rýchle spustenie produktu

Nepotrebujete zostaviť tím z úzko špecializovaných odborníkov. Náš tím je pripravený pustiť sa do rozpracovania priamo teraz.

Vopred schválený rozpočet

Máte možnosť vopred presne pripraviť rozpočet na rozpracovanie Vášho produktu.

Napíšte nám

:
:
: