Tvorba webových stránok

My vytvoríme webové stránky pre úspešný biznis

Prítomnosť kvalitnej webovej stránky robí akýkoľvek biznis niekoľkonásobne úspešnejším a to je nepopierateľná skutočnosť. Ak ste progresívne naladení a pripravení kráčať vpred, tak je pre Vás jednoducho nutné mať skutočne skvelú a pokrokovú webovú stránku. Dôležité je, že ste na správnej adrese!

Ponúkame tvorbu projektov:

 • Tvorba webových stránok
 • Tvorba www stránok - vizitiek
 • Tvorba Landing-Pages
 • Tvorba internetových obchodov
 • Tvorba individuálnych webových projektov
 • UX/UI Design
 • Digital Marketing
 • SEO Optimization
 • SMM Promotion

Bezplatná konzultácia

Radi s Vami prekonzultujeme akúkoľvek otázku úplne zadarmo:

:
:
:

Prečo sa oplatí vybrať práve nás:

 • Dodanie načas!

  Naša spoločnosť garantuje 100 % dodržanie dodacej lehoty projektu. Vždy sme si vedomí našich možností a preto predkladáme iba reálne dodacie doby splnenia zadanej práce. Takmer vo všetkých prípadoch naši klienti obdržia svoj projekt pred stanoveným termínom dodacej doby.

 • Kvalita je vždy prioritou

  Vy dostanete dôkladne otestovanú webovú stránku vo všetkých etapách rozpracovania, od prototypu až po konečný výsledok. Garantujeme Vám perfektný chod Vašich webových stránok na všetkých platformách a vo všetkých systémoch.

 • Dizajn predáva

  Pri práci na Vašom projekte využijú naši odborníci tie najnovšie metodiky rozpracovania dizajnu, ktorý predáva. Nezískate len pekný obrázok – schému, ale unikátny, otestovaný pre Vás na mieru ušitý dizajn.

 • Pružné podmienky spolupráce

  Naša spoločnosť nepožaduje 100 % platbu vopred. Hlavnú čiastku zaplatíte len po kompletnom dokončení projektu. My “nemámi“ od Vás peniaze, ale zameriavame sa na vypracovanie kvalitného produktu. Sme vždy ochotní dohodnúť si stretnutie a volíme individuálny potup.

 • Obrovská premena a efektivita

  Váš projekt bude maximálne nastavený na obrovská premenu a dimenzovaný na mieru. Nezakrývame ten fakt, že naša spoločnosť celkom závisí od úspechu našich klientov. Preto Váš úspech je naším najväčším cieľom!

 • Zaškolenie

  Po pridelení a spustení webovej stránky zaškolíme zástupcov zákazníka na prácu  so systémom vedenia webovej stránky.

 • Nasledovné sprevádzanie a starostlivosť

  Vo väčšine prípadov rozpracovanie a spustenie webovej stránky nie je konečnou etapou. Rozvoj Vášho biznisu si vyžaduje taktiež rozvoj Vašej webovej stránky. Nie je však prečo sa znepokojovať: my sme k dispozícii a sme  pripravení rýchlo reagovať na všetky Vaše požiadavky a potreby.

 • Aktualizácia

  Z hľadiska rozvoja biznisu sa ukazuje aktualizácia webových stránok ako dôležitý a kľúčový moment. Naše Digital–marketing oddelenie rozpracováva individuálnu schému aktualizácie Vašej webovej stránky s optimálnym rozpočtom.

Poďme prejednať Váš projekt!

Porozprávajte nám stručne o Vašej predstave:

:
:
: